Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
292
9
Pap
ild
omo
s i
nf
orma
cij
os 
kei
tim
as
Mygtukų ir ratukų priskirimas
Jūs galite nustatyti funkcijas kai ratukai pasukti, kai |/Y mygtukas, 
=
 mygtukas, ar Peržiūros ratukas veikia, ir užrakto paleidimo mygtukas 
yra paspaustas iki pusės.
Esamos funkcijos priskirtos mygtukui/ratukams gali būti patikrintos vadovo 
ekrane. (29 psl.)
Kiekvienam ekspozicijos režimui, jūs galite nustatyti funkcijas kada 
priekiniam ir galiniam e-diskams ir | mygtukas veikia.
1
[A Rec. Mode 5] (Įrašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[E-Dial Programming] (E-disko programavimas) ir paspauskite 
keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras [E-Dial Programming 1] (E-disko programavimas) meniu 
langas.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23), išrinkite ekspozicijos 
režimą.
Pasukite galinį ratuką (S) norėdami 
parodyti [E-Dial Programming 2] (E-disko 
programavimas) ekraną.
3
Paspauskite keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras ekspozicijos režimo išrinkimo meniu langas.
Funkcijų nustatymas E-ratukams
E-Dial Programming
P
Tv
Av
P
Av
ISO
Av
P LINE
Tv
Tv
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Sv
Tv
Av
TAv
MENU
1
2
K-5 II_LIT.book  Page 292  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM