Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
293
Pap
ild
omo
s i
nf
orma
cij
os 
ke
itim
as
9
4
Paspauskite keturkryptį selektorių 
(5) ir paspausdami keturkryptį 
selektorių (23), pasirinkite 
nuostatas.
Jūs galite atlikti šiuos nustatymus 
kiekvienam ekspozicijos režimui.
Exposure Mode 
(Ekspozicijos režimas)
R
 Priekinis 
e-diskas
S
 Galinis 
e-diskas
|
 mygtukas
e
b
c
}e
c
b
}e
m
e
SHIFT
e
LINE
e
SHIFT
m
e
LINE
K
o
o
e
SHIFT
o
e
LINE
o
e
SHIFT
e
LINE
m
o
o
m
b
b
b
b
m
m
b
b
o
o
 AUTO
o
b
o
 AUTO
c
c
c
m
c
c
m
o
c
o
 AUTO
c
o
o
 AUTO
P
MENU
OK
OK
Exposure Mode
Cancel
Tv
Av
P
Av
P LINE
P SHIFT
P SHIFT
P LINE
Tv
- -
- -
- -
- -
P
K-5 II_LIT.book  Page 293  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM