Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
294
Pap
ild
omo
s i
nf
orma
cij
os 
kei
tim
as
9
b
: Keičia išlaikymo greitį    c: Keičia diafragmos vertę    o: Keičia jautrumą    
m
: Reguliuoja EV kompensavimo vertę    }e: Grįžta į e    eLINE: Programuoja linija    
e
SHIFT: Programuoja poslinkį    –: Negalimas
5
Paspauskite 4 mygtuką.
6
Paspauskite 3 mygtuką.
Ekrane vėl atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas 2 žingsnyje.
Kartokite nuo 2 iki 6 žingsnio pakeisti kitų ekspozicijos režimų 
nustatymus.
L
/a
b
c
c
b
e
LINE
b
SHIFT
c
SHIFT
p
c
c
o
c
c
o
M
c
c
o
c
c
o
c
SHIFT
C
c
c
m
c
c
m
c
SHIFT
Exposure Mode 
(Ekspozicijos režimas)
R
 Priekinis 
e-diskas
S
 Galinis 
e-diskas
|
 mygtukas
K-5 II_LIT.book  Page 294  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM