Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
295
Pap
ild
omo
s i
nf
orma
cij
os 
ke
itim
as
9
7
Dusyk paspauskite 3 mygtuką.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
Nustato funkcijas kai |/Y mygtukas, = mygtukas, ar Peržiūros 
ratukas (pagrindinis jungtukas |) veikia, ir užrakto paleidimo mygtukas 
yra paspaustas iki pusės. 
1
[A Rec. Mode 5] (Įrašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[Button Customization] (Mygtuko priskirimas) ir paspauskite 
keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras [Button Customization] (Mygtuko priskirimas) meniu 
langas.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23) pasirinkite nustatomą 
funkciją ir paspauskite keturkryptį 
selektorių (5).
Ekrane atsiras funkcijų išrinkimo meniu 
langas.
Mygtukų funkcijų nustatymas 
Button Customization
RAW/Fx Button
AF Button
Preview Dial
Shutter Button Half Press
MENU
K-5 II_LIT.book  Page 295  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM