Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
296
Pap
ild
omo
s i
nf
orma
cij
os 
kei
tim
as
9
3
Paspauskite keturkryptį selektorių (5) ir naudodami 
keturkryptį selektorių (23) pasirinkite funkciją.
Šios funkcijos gali būti priskirtos kiekvienam mygtukui.
Mygtukas
Setting (Nustatymas)
Funkcija
Puslapis
|
/Y 
Button
One Push File Format 
(Vieno paspaudimo 
formatas)
Laikinai failo formatas 
keičiamas.
Exposure Bracketing 
(Ekspozicijos 
breketingas)
Naudojamas nustatyti 
ekspozicijos braketingui. 159 psl.
Digital Preview 
(Skaitmeninė peržiūra)
Skaitmeninės peržiūros 
atvaizdavimas.
Electronic Level 
(Elektroninis lygis)
Elektroninio Lygio 
atvaizdavimas ekrane.
Composition Adjust. 
(Kompozicijos 
reguliavimas)
Yra atvaizduojamas 
[Composition Adjust.] 
(Kompozicijos 
nustatymas) langas.
GPS
Rodo Elektroninį 
kompasą, paprastą 
navigaciją, ar 
ASTROSEKIMO ekraną 
kai papildomai įsigyjamas 
GPS įrenginys prijungtas 
prie fotoaparato.
=
 button
Enable AF 
(Galimas AF)
Autofokuso sistema 
apdoroja.
Cancel AF 
(AF atšaukimas)
Neleidžia autofokuso 
su užrakto paleidimo 
mygtuku, kol mygtukas 
paspaustas.
K-5 II_LIT.book  Page 296  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM