Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
300
Pap
ild
omo
s i
nf
orma
cij
os 
kei
tim
as
9
3
Paspauskite keturkryptį selektorių (3).
Pasirinkimo rėmelis pajudės link [X Destination] (Atvykimo vieta).
4
Paspauskite keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras [X Destination] (Atvykimo vieta) langas.
5
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(45), išrinkite atvykimo miestą.
Pasukdami e-diską (S), pakeiskite 
regioną.
Ekrane atsiras išrinktojo miesto esamasis 
laikas, vieta ir laiko skirtumas.
6
Paspauskite keturkryptį selektorių (23) norėdami pasirinkti 
[DST] (Vasaros laikas).
7
Paspausdami keturkryptį selektorių (45), išrinkite O arba P.
Išrinkite O, jeigu atvykimo vietoje yra naudojamas vasaros laikas (DST).
8
Paspauskite 4 mygtuką.
Nustatymai yra išsaugoti, ekrane vėl atsiras langas, kuris buvo 
atvaizduojamas 2 žingsnyje.
9
Dusyk paspauskite 3 mygtuką.
Ekrane vėl atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas, prieš meniu 
išrinkimą.
• Išsamesnė informacija apie miestus yra pateikta „Pasaulio miestų sąrašas 
• Išrinkite [W Hometown] (Namų miestas) 2 žingsnyje norėdami pakeisti 
miestą ir DST nuostatą.
• X atsiras valdymo panelėje ir vadovo ekrane jei [Setting the Time] (Laiko 
nustatymas) nustatytas X (Destination (Atvykimo vieta)). (29 psl.)Taip pat, 
video išėjimo nustatymas (267 psl.) pakeis video išėjimo formatą šiam 
miestui.
Destination
DST
London
Cancel
MENU
 +06:00
16:00
OK
OK
K-5 II_LIT.book  Page 300  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM