Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
303
Pap
ild
omo
s i
nf
orma
cij
os 
ke
itim
as
9
Ekrano ir meniu atvaizdavimo 
reguliavimas
Jūs galite nustatyti išrinktojo teksto meniu lange dydį [Standard] (Įprastinė) 
(įprastas atvaizdavimas) arba [Large] (Didelis) (padidintas 
atvaizdavimas).
Nustatyti [Text Size] (Šrifto dydis) 
[R Set-up 1] (Nustatymas) meniu.
Nustatykite vadovo atvaizdavimo ekrane trukmę, įjungus fotoaparato 
maitinimą arba kai yra pakeičiamas ekspozicijos režimas. (29 psl.)
Pasirinkite nuo [3 sec.] (3 s) (standartinis nustatymas), [10 sec.] (10 s), 
[30 sec.] (30 s) ir [Off] (Išjungta).
Nustatyti [Guide Display] (Vadovo 
atvaizdavimas) [R Set-up 1] (Nustatymas) 
meniu.
Šrifto dydžio nustatymas
Vadovo ekrano laiko nustatymas
Date Adjustment
World Time
Text Size
Cancel
OK
OK
MENU
1
2 3 4
English
Guide Display
Status Screen
Beep
3sec.
Standard
Large
Date Adjustment
World Time
Text Size
Beep
Guide Display
Status Screen
Cancel
OK
OK
MENU
1
2 3 4
English
MSC
3sec.
10sec.
30sec.
Off
K-5 II_LIT.book  Page 303  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM