Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
305
Pap
ild
omo
s i
nf
orma
cij
os 
ke
itim
as
9
Galite nustatyti, ar rodyti statuso ekraną monitoriuje ir nustatyti ekrano 
spalvą būsenos ekrane ir valdymo ekrane.
1
[R Set-up 1] (Nustatymas) meniu lange išrinkite [Status 
Screen] (Būsenos langas) ir paspauskite keturkryptį 
selektorių (5).
Ekrane atsiras [Status Screen] (Būsenos langas) meniu langas.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(45) išsirinkite O ar P.
3
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) išrinkite [Auto 
Screen Rotation] (Automatinis ekrano pasukimas) ir 
paspauskite keturkryptį selektorių (45) išrinkti O ar P.
4
Paspauskite keturkryptį selektorių (23) išrinkite [Display 
Color] (Ekrano spalva) ir naudodamiesi keturkrypčiu 
selektoriumi (45) išrinkti iš šešių ekrano spalvų.
5
Dusyk paspauskite 3 mygtuką.
Ekrane vėl atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas, prieš meniu 
išrinkimą.
Nustatymas ekrano būsenos
O
Yra atvaizduojamas būsenos 
langas. (gamyklinė nuostata)
P
Nerodo būsenos ekrano.
O
Jei matuojant ryškumą fotoaparatas laikomas vertikaliai, būsenos 
ekranas ir valdymo panelis rodomas vertikaliai. (gamyklinė nuostata)
P
Režimo ekranas ir valdymo panelis visada rodomas horizontaliai.
Status Screen
Enable
Auto Screen Rotation
Display Color
1/
125
5.6
F
MENU
1
K-5 II_LIT.book  Page 305  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM