Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
Pri
eš na
ud
oja
ntis ši
uo
 fo
to
ap
ara
tu
1
29
Priklausomai nuo fotoaparato būsenos, ekrane atsiras įvairi informacija.
Įjungus fotoaparato maitinimą arba pasukus režimo išrinkimo diską, 
ekrane 3 sekundes (gamyklinė nuostata) bus atvaizduoti vadovai.
* 3 Atsiranda,kai [World Time] (Pasaulio laikas) yra nustatyta [Destination] 
(Atvykimo vieta).
Ekranas
Ekrano ryškumą arba spalvas galima reguliuoti. (307 psl., 308 psl.)
Pradedant arba naudojantis režimo disku
1
2
Ekspozicijos režimas (101 psl.)
Gido rodiklis
3
4
Esamoji data ir laikas (68 psl.)
• Jeigu nepageidaujate matyti gido [R Set-up 1] (Nustatymas) meniu lange 
[Guide Display] (Vadovo atvaizdavimas) punktui išrinkite [Off] (Išjungta). 
• Kai režimų ratukas nustatytas A, ekranas 30 sekundžių rodys A 
režimų nuo A1 iki A5 pasirinkimą nepriklausomai nuo [Guide Display] 
(Vadovo atvaizdavimas) nustatymų. (243 psl.)
P
Program
Automatic Exposure
10/10/2012
RAW
Tv
Av
Enable AF
10:30AM
RAW
AF
P
1
2
3
4
K-5 II_LIT.book  Page 29  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM