Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
308
Pap
ild
omo
s i
nf
orma
cij
os 
kei
tim
as
9
Jūs galite reguliuoti monitoriaus ekrano spalvas.
1
[R Set-up 2] (Nustatymas) meniu lange išrinkite [LCD Color 
Tuning] (Skystųjų kristalų ekrano spalvų derinimas) 
ir paspauskite keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras [LCD Color Tuning] (Skystųjų kristalų ekrano spalvų 
derinimas) meniu langas.
2
Reguliuojama spalva.
Septyni lygiai yra galimi G-M ir B-A ašyse.
Galimos operacijos
3
Paspauskite 4 mygtuką.
4
Paspauskite 3 mygtuką.
Ekrane vėl atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas, prieš meniu 
išrinkimą.
Reguliuojama ekrano spalvos
Keturkryptis selektorius 
(23)
Reguliuojami spalvų tonai tarp žalios (G) 
ir gintaro (M) spalvos.
Keturkryptis selektorius 
(45)
Reguliuojami spalvų tonai tarp mėlynos (B) 
ir rausvai raudonos (A) spalvos.
|
 mygtukas
Atstato reguliuopjamą vertę.
Priekinis ratukas (R)
Rodomas išsaugotas vaizdas fone, todėl jūs 
galite pakeisti spalvą peržiūrėti vaizdą. 
Tai naudinga derinant spalvas su monitoriumi 
ir kompiuteriu.
MENU
G
G
B
B
A
A
A
M
M
±0
±0
±0
OK
OK
Cancel
LCD Color Tuning
LCD Color Tuning
K-5 II_LIT.book  Page 308  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM