Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
309
Pap
ild
omo
s i
nf
orma
cij
os 
ke
itim
as
9
Fotoaparatas turi įdiegtą elektroninį gulsčiuką, atpažinti kai fotoaparatas 
nėra horizontalioje padėtyje ar vertikalioje, indikatorius tai praneša, vaizdo 
ieškiklyje arba LCD ekranėlyje ir ekrane. Pasirinkite kur rodyti lygius.
1
Pasirinkite [Electronic Level] (Elektorninis lygis) [A Rec. Mode 
4] (Įrašymo režimas) meniu.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių (45), išrinkite O arba P.
3
Paspauskite 3 mygtuką.
Ekrane vėl atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas, prieš meniu 
išrinkimą.
Elektroninio lygio atvaizdavimo nustatyma
O
Rodo grafinę elektroninio gulsčiuko informaciją.
P
  Nerodo grafinės elektroninio gulsčiuko lygio. (standartinis 
nustatymas)
Lygiai gali būti rodomi monitoriuje kai M mygtukas paspaustas valdymo 
panelyje. (30 psl.) Kai [Electronic Level] (Elektorninis lygis) priskirtas |/Y 
mygtukui (295 psl.), spauskite |/Y mygtuką kol būsenos ekranas ar Live 
View yra rodomi elektroninių lygių atvaizdavimui. (173 psl.) 
K-5 II_LIT.book  Page 309  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM