Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
311
Pap
ild
omo
s i
nf
orma
cij
os 
ke
itim
as
9
Sukurti naują aplanką SD kortelėje. Aplankas bus sukurtas sekančiu 
numeriu, kaip aplankas kuri dabar naudojote.
1
[R Set-up 2] (Nustatymas) meniu lange išrinkite [Create New 
Folder] (Naujo aplanko sukūrimas) ir paspauskite keturkryptį 
selektorių (5).
Ekrane atsiras [Create New Folder] (Naujo aplanko sukūrimas).
2
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(2), išrinkite [Create folder] 
(Aplanko sukūrimas) ir paspauskite 
4
 mygtuką. 
Aplankas sukurtas nauju skaičiu.
Naujų aplankų kūrimas
Tik vienas apalankas gali būti sukurtas naudojant šį veiksmą. Tušti aplankai 
negali būti kuriami vienas po kito.
Create New Folder
Cancel
Create folder
Creates a new storage folder
with the following name:
101 PENTX
OK
OK
K-5 II_LIT.book  Page 311  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM