Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
312
Pap
ild
omo
s i
nf
orma
cij
os 
kei
tim
as
9
Jūs galite pakeisti vaizdų failų pavadinimus.
Standartinis vardinimas yra priklausomas nuo [Color Space] (Spalvų 
paletė) (223 psl.) nustatymuose [A Rec. Mode 3] (Įrašymo režimas) 
meniu.
„xxxx” indikuoja failo numerį. Tai yra atvaizduojama kaip keturženklį 
nuoseklus numeris. 
SRGB jūs galite pakeisti [IMGP] (4 ženklai) į pageidaujamus ženklus.
AdobeRGB išrinkus 4 ženklus, pirmieji 3 ženklai yra automatiškai 
priskiriami vietoje [IGP].
Pavyzdžiui: Kai yra nustatyta [ABCDxxxx.JPG] failų numeriai 
yra [_ABCxxxx.JPG] AdobeRGB.
1
[R Set-up 3] (Nustatymas) meniu lange išrinkite [File Name] 
(Failo pavadinimas) ir paspauskite keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras [File Name] (Failo pavadinimas) meniu langas.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23), išrinkite [Change] (Pakeisti) 
ir paspauskite keturkryptį 
selektorių (5).
Ekrane atsiras teksto įvedimo langas.
Išrinkite [Reset File Name] (Failo 
pavadinimo atstatymas) atstatyti pakeisto 
failo vardą į gamyklinę nuostatą.
Failo pavadinimo nustatymas 
Color Space 
(Spalvų paletė)
File Name 
(Failo pavadinimas)
sRGB
IMGPxxxx.JPG
AdobeRGB
_IGPxxxx.JPG
File Name
Change
Reset File Name
AdobeRGB
sRGB
I M G P xxxx.jpg
_ I G P xxxx.jpg
MENU
K-5 II_LIT.book  Page 312  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM