Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
315
Pap
ild
omo
s i
nf
orma
cij
os 
ke
itim
as
9
2
Paspauskite keturkryptį selektorių (5).
3
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23) išrinkite prioritetinę bateriją 
ir paspauskite 4 mygtuką.
4
Kai naudojate AA elementus baterijų dėkle, naudokite 
keturkryptį selektorių (23) norėdami pasirinkti [AA Battery 
Type] (AA baterijos tipas) ir paspauskite keturkryptį 
selektorių (5).
5
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23) išrinkite AA elementų tipą 
ir paspauskite 4 mygtuką.
Išrinkus [Auto-detect] (Automatinis 
aptikimas), fotoaparatas automatiškai 
aptiks naudojamos baterijos tipą.
6
Dusyk paspauskite 3 mygtuką.
Ekrane vėl atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas, prieš meniu 
išrinkimą.
Auto Select 
(Automatinis 
išrinkimas)
Prioritetas yra 
suteikiamas baterijai, 
kuri turi daugiau galios. 
(gamyklinis nustatymas)
Body First 
(Korpusas 
pirmutinis)/Grip 
First (Laikiklis 
pirmutinis)
Prioritetas yra 
suteikiamas išrinktajai 
baterijai.
Select Battery
Cancel
MENU
OK
OK
Auto Select
Body First
Grip First
Select Battery
Cancel
MENU
OK
OK
AA Battery Type
Auto-detect
Nickel-Metal Hydride
Alkaline
Lithium
AUTO
AUTO
Ni-MH
AL
Li
K-5 II_LIT.book  Page 315  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM