Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
316
Pap
ild
omo
s i
nf
orma
cij
os 
kei
tim
as
9
• Jeigu į fotoaparatą yra įdėta baterija ir baterija yra įdėta į laikiklį, įjungus 
aparato maitinimą, abi baterijos yra patikrinamos. Nepaisant [Select Battery] 
(Išrinkti bateriją) nustatymo, abi baterijos yra pamažu naudojamos. 
• Jeigu esamuoju momentu išrinkta baterija nusilpo, kaip patikrinimo rezultatas 
ekrane atsiras [Battery depleted] (Baterija išsikrovė) pranešimas. Išjunkite 
fotoaparatą, o po to vėl įjunkite ir aparatas pradės naudoti kitos baterijos 
energiją.
• Jūs galite fotografavimo meniu išsamios informacijos atvaizdavimo lange 
LCD patikrinti baterijos naudojimo sąlygas (57 psl.).
Jeigu baterijos tipas baterijų rankenoje skiriasi nuo to, koks yra išrinktas 
naudojamo meniu nustatymuose žingsnyje 5, baterijos lygis nebus teisingai 
apibrėžtas. Prašome teisingai nustatyti baterijos tipą. Paprastai nėra 
problemos, naudojantis automatiniu aptikimu [Auto-detect] (Automatinis 
aptikimas). Tačiau esant žemai temperatūrai ir naudojant baterijas, kurios buvo 
saugomos ilgą laiko tarpą, nustatykite atitinkamą baterijos tipą, 
kad fotoaparatas galėtų teisingai apibrėžti likusį baterijos lygį.
K-5 II_LIT.book  Page 316  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM