Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
317
Pap
ild
omo
s i
nf
orma
cij
os 
ke
itim
as
9
Fotografo Informacijos nustatymas
Kameros tipas, fotografavimo aplinkybės ir kita informacija įrašoma į Exif. 
Jūs galite įterpti fotografo informaciją į Exif.
1
[R Set-up 3] (Nustatymas) meniu lange išrinkite [Copyright 
Information] (Autorinių teisių informacija) ir paspauskite 
keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras [Copyright Information] (Autorinių teisių informacija) 
meniu langas.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(45) išsirinkite O ar P.
3
Paspausdami keturkryptį selektorių (23), išrinkite 
[Photographer] (Fotografas) ir paspauskite keturkryptį 
selektorių (5).
Ekrane atsiras teksto įvedimo langas.
4
Įveskite tekstą.
Iki 32 abėcėlės 
raidžių ir simbolių 
gali būti įvesta.
Naudokite pridedamą programą (331 psl.) norėdami peržiūrėti Exif informaciją.
O
Įterpia autorines teises į Exif.
P
  Neįterpia autorinių teisių į Exif. 
(standartinis nustatymas)
MENU
Copyright Information
Embed Copyright Data
Photographer
Copyright Holder
Photographer
Cancel
Delete One Character
Enter
F i n i s h
OK
MENU
Teksto išrinkimo
žymeklis
Teksto pakeitimo
žymeklis
K-5 II_LIT.book  Page 317  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM