Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
30
Pri
eš n
aud
oj
an
tis šiu
o fotoa
pa
ratu
1
Kai fotografuojama, rodomas būsenos ekranas su funkcijų nustatymais. 
Jūs galite pakeisti ekrano rodymą spausdami M mygtuką.
Fotografavimo režimas
[Electronic Level] (Elektorninis lygis) yra P (Off) pagal nutylėjimą. 
Nustatykite [A Rec. Mode 4] (Įrašymo režimas) meniu (309 psl.). 
P
AF.S
1/
ISO
AUTO
2000
2.8
±0.0
±0±0
F
1
1
2
2
3
3
4
4
+5
-5
AWB
16
M
[
37
]
1600
JPEG
11
11
16
M
[
37
]
ISO
AUTO
200-1600
JPEG
HDR
HDR
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
11
11
ISO AUTO Setting
Adjustment Range
Būsenos ekranas
M
Valdymo panelė
Tuščia
M
M
M
Elektroninio lygio ekranas
K-5 II_LIT.book  Page 30  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM