Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
320
Pap
ild
omo
s i
nf
orma
cij
os 
kei
tim
as
9
6
Pasukite galinį ratuką (S) norėdami pasirinkti O ar P datos 
spausdinimui.
Kartodami nuo 4 iki 6 žingsnių veiksmus, nustatykite DPOF kitiems 
vaizdams.
7
Paspauskite 4 mygtuką.
DPOF nuostata išrinktajam vaizdui yra išsaugoma ir fotoaparatas sugrįš 
į atkūrimo režimą.
O
Data bus įspausdinama. 
P
  Data nebus įspausdinama.
• Priklausomai nuo spausdintuvo ar spausdinimo įrangos, esančios 
spausdinimo ateljė, datos parodymai gali būti nespausdinami.
• Kopijų skaičių nustatymas, pritaikytas visiems vaizdams priskiriamas visiems 
vaizdams, ir pavieniams vaizdams yra atšaukiamas.
K-5 II_LIT.book  Page 320  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM