Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
321
Pap
ild
omo
s i
nf
orma
cij
os 
ke
itim
as
9
Defektuotu pikselių korekcija CMOS 
Sensoriuje (Pikselių sužymėjimas)
Pikselių žymėjimas yra funkcija, kuri nurodo CMOS daviklyje aptiktų 
pikselių paskirstymą ir koregavimą.
1
[R Set-up 4] (Nustatymas) meniu lange išrinkite [Pixel 
Mapping] (Pikselių išdėstymas) ir paspauskite keturkryptį 
selektorių (5).
Ekrane atsiras [Pixel Mapping] (Pikselių išdėstymas) meniu langas.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių (2), išrinkite [Pixel 
Mapping] (Pikselių išdėstymas) ir paspauskite 4 mygtuką.
Blogi pikseliai bus sužymėti ir ištaisyti, ir ekrane vėl atsiras meniu 
langas,kuris buvo prieš tai išrinktas.
Jeigu baterijos lygis yra žemas, ekrane bus atvaizduojamas [Not enough 
battery power remaining to activate Pixel Mapping] (Nepakanka baterijos 
energijos suaktyvinti pikselių žymėjimą) pranešimas ekrane. Tokiu atveju 
pasinaudokite kintamosios srovės adapteriu AC (įsigyjamas atskirai) 
arba naudokite pilnutinai įkrautą bateriją.
K-5 II_LIT.book  Page 321  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM