Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
322
9
Pap
ild
omo
s i
nf
orma
cij
os 
kei
tim
as
Išsaugojimo nuostatų išrinkimas 
fotoaparate (Atmintis)
Galite pasirinkti, kurios funkcijos parametrai, išskyrus atvejus, kai 
fotoaparatas yra išjungtas. Šios funkcijos parametrai gali būti saugomi.
1
[A Rec. Mode 5] (Įrašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[Memory] (Atmintis) ir paspauskite keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras [Memory 1] (Atmintis) meniu langas.
Funkcija
Gamyklinė 
nuostata
Funkcija
Gamyklinė 
nuostata
Flash Mode 
(Blykstės režimas)
O
Cross Processing 
(Kryžminis apdorojimas)
P
Drive Mode 
(Fotografavimo būdo 
režimas)
O
Extended Bracketing 
(Išplėstas breketingas)
O
White Balance (Baltos 
spalvos balansas)
O
Digital Filter 
(Skaitmeninis filtras)
P
Custom Image 
(Vartotojo vaizdas)
O
HDR Capture (HDR 
Fotografavimas)
P
Sensitivity (Jautrumas)
O
Playback Info Display 
(Atkūrimo informacijos 
atvaizdavimas)
O
EV Compensation 
(EV kompensavimas)
O
File No. (Failo numeris)
O
Flash Exposure Comp. 
(Blykstės ekspozicijos 
kompensacija)
O
[Memory] (Atmintis) negali būti pasirinktas kai režimas nustatytas į A.
K-5 II_LIT.book  Page 322  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM