Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
323
Pap
ild
omo
s i
nf
orma
cij
os 
ke
itim
as
9
2
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23), išrinkite pageidaujamą 
punktą.
Pasukite galinį ratuką (S) norėdami 
parodyti [Memory 2] (Atmintis) ekraną.
3
Paspausdami keturkryptį selektorių (45), išrinkite O arba P.
4
Dusyk paspauskite 3 mygtuką.
Ekrane vėl atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas, prieš meniu 
išrinkimą.
O
Išjungus fotoaparato maitinimą, nuostatos bus išsaugotos aparato 
atmintyje.
P
Nustatymai atstatomi į prieš tai buvusius, kai fotoaparatas 
išjungiamas.
• [File No.] (Failo numeris) punktui išrinkite O (Įjungta), kad būtų galima 
pratęsti failų pavadinimų numeravimą, net jeigu bus sukurtas naujas 
• Kai [R Set-up] (Nustatymas) meniu atstatyta (346 psl.), visi Memory 
nustatymai grąžinami į gamyklinius nustatymus.
Memory
MENU
Flash Mode
Drive Mode
White Balance
Sensitivity
EV Compensation
Flash Exposure Comp.
1
2
Custom Image
K-5 II_LIT.book  Page 323  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM