Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
327
Prij
un
gi
mas pri
e
komp
iu
te
rio
10
Vaizdų išsaugojimas jūsų kompiuteryje
Išrinkite USB sujungimo režimą fotoaparato pajungimui prie kompiuterio.
1
Pasirinkite [USB Connection] (USB sujungimas) [R Set-up 2] 
(Nustatymas) meniu ir paspauskite keturkryptį selektorių (5).
2
Paspausdami keturkryptį selektorių (23), išrinkite [MSC] 
ar [PTP].
Jei kitaip nenurodyta, pasirinkite [MSC].
3
Paspauskite 4 mygtuką.
4
Paspauskite 3 mygtuką.
Ekrane vėl atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas, prieš meniu 
išrinkimą.
USB jungimosi režimo nustatymas
MSC
Mass Storage Class (gamyklinė nuostata)
Bendrosios paskirties draiverių programa kuri valdo įrenginius 
prijungtus prie kompiuterio per USB kaip atminties įrenginys.
PTP
Picture Transfer Protocol (Nuotraukos persiuntimo protokolas)
Protokolas, kuris leidžia perkelti skaitmenines nuotraukas ir valdyti 
skaitmeninius fotoaparatus per USB.
K-5 II_LIT.book  Page 327  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM