Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
Pri
eš na
ud
oja
ntis ši
uo
 fo
to
ap
ara
tu
1
31
 
Status screen (Būsenos ekranas)
(Čia yra atvaizduojami visi objektai paaiškinimo tikslais. Tikrasis atvaizdavimas 
gali skirtis.)
* Indikatorius 22 atsiras tik kai papildomai įsigyjamas GPS įrenginys prijungtas 
prie fotoaparato ir įjungtas. (357 psl.)
1
2
3
4
5
6 7
10
9
12
23
24
25
26
11
8
8
13
8
15
16
17
19
20
21
22
18
14
8
P
USER
1
SHIFT
AF.S
1/
ISO
AUTO
2000
1600
2.8
+1.0
G1A1
F
1
1
2
2
3
3
4
4
+5
-5
AWB
JPEG
16
M
[
1234
]
11
11
1
Ekspozicijos režimas (101 psl.)
2
AE fiksavimas (123 psl.)
3
Interval Shooting (154 psl.)/
Multi-exposure (157 psl.)/
Extended Bracketing (163 psl.)/
Digital Filter (165 psl.)/
HDR Capture (225 psl.)
4
5
Fokusavimo režimo ženklelis 
(124 psl.)
6
Matavimo metodas (118 psl.)
7
Baterijos būklė (57 psl.)
8
E-disko vadovas
9
Išlaikymo ženklelis
10 Aperture value 
(Diafragmos reikšmė)
11 ISO/ISO AUTO
12 Jautrumas (95 psl.)
13 EV kompensacija (120 psl.)/
Ekspozicijos breketingas 
(159 psl.)
14 EV bar (EV juosta)
15 Blykstės režimas (77 psl.)
16 Fotografavimo būdo režimas 
17 Baltos spalvos balansas 
18 Vartotojo vaizdas (232 psl.)
19 Failo formatas (212 psl.)
20 JPEG Recorded Pixels (210 psl.)
21 [JPEG Quality] (211 psl.)
22 GPS Pozicijos vieta
23 Blykstės ekspozicijos 
24 Baltos spalvos balanso tikslus 
reguliavimas (218 psl.)/Cross 
Processing režimas (236 psl.)
25 AF taškas (130 psl.)
26 Likusių vaizdų skaičius/
|
 mygtuko gidas
K-5 II_LIT.book  Page 31  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM