Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
328
Prij
un
gi
mas pri
e
komp
iu
te
rio
10
Fotoaparatą prijunkite prie kompiuterio naudodamiesi komplektuojamu 
USB kabeliu I-USB7.
1
Įjunkite kompiuterio maitinimą.
2
Išjunkite fotoaparatą, ir naudodami USB laidą sujunkite PC/AV 
fotoaparato terminalą ir kompiuterį.
3
Įjunkite fotoaparato maitinimą.
Fotoaparatas atpažįstamas kaip laikinas diskas ar SD atminties kortelė 
su katalogo pavadinimu 
K-5 II
Jeigu įjungus fotoaparato maitinimą, ekrane atsiras 
K-5 II
 dialogo 
langas, išrinkite [Open folder to view files using Windows Explorer] 
ir spragtelėkite OK mygtuką.
4
Išsaugokite nufotografuotas nuotraukas jūsų kompiuteryje.
Nukopijuokite vaizdus ar jų aplankus į kietą kompiuterio diską.
5
Fotoaparatą atjunkite nuo kompiuterio.
Fotoaparato ir kompiuterio sujungimas
Fotoaparatas negalės veikti kol prijungtas prie kompiuterio. Norint valdyti 
fotoaparatą atjunkite kompiuterinę jungtį, tada išjunkite fotoapratą ir ištraukite 
USB laidą.
K-5 II_LIT.book  Page 328  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM