Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
329
Prij
un
gi
mas pri
e
komp
iu
te
rio
10
Tiekiamos programos naudojimas
„PENTAX Digital Camera Utility 4“ yra pridedama CD-ROM diske 
(S-SW132). Naudojant PENTAX Digital Camera Utility 4, jūs galite dirbti 
su nuotraukomis, kurios išsaugotos kompiuteryje ir apdirbti RAW formato 
nuotraukas užfiksuotas su šiuo fotoaparatu ir reguliuoti vaizdų spalvas.
Palaikomi formatai:
.bmp (BMP)/.jpg (JPEG)/.pef (bylos įrašytos 
PENTAX originaliame RAW formate)/.png 
(PNG)/.tif (TIFF)/.dng (DNG formatas RAW 
byloje)
Jūs galite instaliuoti programinę įrangą iš pridedamo kompkatinio disko.
Jeigu nustatyti keli vartotojai, tai prieš įdiegiant programinę įrangą, reikia 
vartotojui priskirti administratoriaus teises.
1
Įjunkite kompiuterio maitinimą.
Bukite įsitikinę, kad jokia kita programa nėra paleista.
2
Į CD/DVD įrenginį kompiuteryje įdėkite CD-ROM.
Ekrane atsiras [PENTAX Software Installer] meniu langas.
Programos įdiegimas
Jeigu [PENTAX Software Installer] langas neatsiranda ekrane
• Windows vartotojams
1 Paleisties meniu lange spragtelėkite [My Computer].
2 Dukart spragtelėkite [CD/DVD drive (S-SW132)] piktogramą.
3 Dusyk spragtelėkite [Setup.exe] piktogramą.
• Macintosh vartotojams
1 Darbalaukyje dusyk spragtelėkite CD/DVD (S-SW132) 
piktogramą.
2 Dusyk spragtelėkite [PENTAX Installer] piktogramą.
K-5 II_LIT.book  Page 329  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM