Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
331
Prij
un
gi
mas pri
e
komp
iu
te
rio
10
Kai paleista PENTAX Digital Camera Utility 4 programinė įranga, atsiranda 
pasirinkimo (browser) langas.
 
Naršyklės skirtukų rinkinys (numatytasis parametras)
Jūs galite atlikti valdymo funkcijas, pavyzdžiui, peržiūrėti ir tvarkyti 
nuotraukas.
1
Meniu juosta
Tai atlieka funkcijas arba atlieka įvairius nustatymus.
Macintosh vartotojams, meniu juosta atsiras darbalaukio viršuje.
2
Įrankių juosta
Dažniausiai naudojamos funkcijos yra kaip įrankių juostos mygtukai.
PENTAX Digital Camera Utility 4 vaizdai
Šie paaiškinimai skirti Windows sistemai.
1
5
3
4
3
2
K-5 II_LIT.book  Page 331  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM