Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
332
Prij
un
gi
mas pri
e
komp
iu
te
rio
10
3
Valdymo panelė
Filmavimo informacija ir pasirinkti nustatymai rodomi šioje juostoje. 
Galite pakeisti skydelio kortelės rinkinius paspausdami Browser, 
Laboratory ir Custom mygtukus įrankių juostoje.
4
Failų sąrašo polangis
Failų nuotraukų sąrašas iš pasirinkto katalogo rodomi čia.
5
Būsenos juosta
Rodoma informacija apie pasirinktą elementą.
 
Laboratorinis skirtukų rinkinys (numatytasis parametras)
Valdymo skydelis nuotraukos redagavimui atsiranda čia.
K-5 II_LIT.book  Page 332  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM