Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
333
Prij
un
gi
mas pri
e
komp
iu
te
rio
10
 
Individualizuotas skirtukų rinkinys (numatytasis parametras)
Ekrane rodoma, kad galimas vartotojo funkcijų pakeitimas.
Vartotojo skirtukų puslapiai leis jums nustatyti, taip pat rodyti/paslėpti 
įvairius skirtukų psulapius pagal savo poreikius. Pagal nutylėjimą, 
rodomi visi skirtukų puslapiai.
Žiūrėkite Pagalba detalesnei programų operacijų naudojimui.
1
Paspauskite   fotoaparato 
mygtuką įrankių juostoje.
Arba pasirinkite [PENTAX Digital 
Camera Utility Help] iš [Help] meniu.
Detalios programinės įrangos informacijos peržiūra
K-5 II_LIT.book  Page 333  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM