Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
334
Prij
un
gi
mas pri
e
komp
iu
te
rio
10
Informacija, susijusi su gaminio registravimu
Siekiant užtikrinti geresnį servisą, prašome atrasti laiko užregistruoti 
savo programinę įrangą.
Paspauskite [Product Registration] 
ekrane puslapyje 3 330 psl.
Ekrane atsiras pasaulio žemėlapis, 
reikalingas registruoti produktą 
internete. Jeigu jūsų asmeninis 
kompiuteris yra prijungtas prie 
interneto, spragtelėkite šalį arba 
regioną, o po to vadovaudamiesi 
pateiktomis instrukcijomis, 
užregistruokite savo programinę 
įrangą.
Jūs galite užsiregistruoti tik jei jūsų šalis ar regionas yra parodytas.
K-5 II_LIT.book  Page 334  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM