Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
11
Priedas
Gamyklinės nuostatos  ......................................... 336
Meniu atstatymas  ................................................ 346
Funkcijos galimos, naudojant įvairius 
objektyvus ............................................................ 348
CMOS jutiklio valymas ......................................... 352
GPS įrenginio naudojimas ................................... 357
Klaidų pranešimai ................................................ 362
Funkcionavimo sutrikimų paieška ........................ 365
Pagrindiniai Techniniai duomenys ....................... 368
Rodyklė ................................................................ 375
GARANTIJOS SERTIFIKATAS  ........................... 383
K-5 II_LIT.book  Page 335  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM