Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
336
Priedas
11
Gamyklinės nuostatos
Žemiau lentelėje yra parodytas gamyklinių nuostatų sąrašas.
Į atmintį (322 psl.) įrašyta nuostata yra išsaugoma, net ir išjungus aparato 
maitinimą.
Pradinė nuostata
Taip: Parametrui bus grąžinta gamyklinė nuostata su atstatymo 
Ne : Nuostata išsaugoma, net jeigu jai buvo grąžinta pradinė 
nuostata.
Tiesioginiai mygtukai
[A Rec. Mode] (Rašymo režimas) Menu
Punktas
Gamyklinė nuostata
Pradinė 
nuostata
Puslapis
Drive Mode 
(Fotografavimo būdo režimas)
9
 (Single Frame Shooting 
(Pavienio kadro fotografavimas))
Taip
Flash Mode (Blykstės režimas)
Priklausomai nuo 
fotografavimo režimo
Taip
White Balance (Baltos spalvos balansas)
F
 (Auto (Automatinis))
Taip
Custom Image (Vartotojo vaizdas)
Bright (Šviesus)
Taip
Punktas
Gamyklinė nuostata
Pradinė 
nuostata
Puslapis
USER Mode (USER režimas) 
A
1
Taip
Exposure Mode (Ekspozicijos režimas) 
e
 (Programuojama 
Automatinė Ekspozicija)
Taip
File Format (Failo formatas)
JPEG
Taip
JPEG Recorded Pixels (JPEG raiška)
p
 (4928×3264)
Taip
JPEG Quality (JPEG kokybė)
C
  (Geriausia)
Taip
AF Settings 
(AF nustatymai)
AUTO AF Point Setting 
(AUTO AF taško nustatymas)
11 AF Points (AF taškai)
Taip
Expanded Area AF 
(Išplėstinio ploto AF)
P
 (Išjungta)
Taip
K-5 II_LIT.book  Page 336  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM