Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
337
Priedas
11
Lens Correction 
(Objektyvo 
korekcija)
Distortion Correction 
(Iškraipymų korekcija)
Off (Išjungta)
Taip
Lat-Chromatic-Ab Adj 
(Chromatinių oberacijų 
korekcija)
Off (Išjungta)
Taip
Cross Processing (Kryžminis apdorojimas)
Off (Išjungta)
Taip
Extended 
Bracketing 
(Išplėstas 
breketingas)
Type (Tipas)
Off (Išjungta)
Taip
Bracketing Amount 
(Gretinimo kiekis)
BA±1 (Baltos spalvos 
balansas)/±1 (kitaip nei 
Baltos spalvos balansas)
Taip
Digital Filter (Skaitmeninis filtras)
Not use any filters 
(Nenaudojami jokie filtrai)
Taip
HDR Capture 
(HDR Fotografav
imas)
HDR Capture 
(HDR Fotografavimas)
Off (Išjungta)
Taip
Auto Align (Auto lygiavimas)
P
 (Išjungta)
Taip
Multi-exposure 
(Daugkartinė 
ekspozicija)
Number of Shots 
(Kadrų skaičius)
2 times (2 kartus)
Taip
Auto EV Adjustment 
(Automatinis EV 
reguliavimas)
P
 (Išjungta)
Taip
Interval Shooting 
(Fotografavimas 
nustatytais 
intervalais)
Interval (Intervalas)
00:00'01"
Taip
Number of Shots 
(Kadrų skaičius)
2 images (2 paveikslėliai)
Taip
Start Interval 
(Pradžios intervalas)
Now (Dabar)
Taip
Start Time (Pradinis laikas)
12:00AM / 00:00
Taip
Composition 
Adjust. 
(Kompozicijos 
reguliavimas)
X-Y Direction (X-Y kryptis)
Center (Centras)
Taip
Rotation (Pasukimas)
±0°
Taip
Recall Previous Position 
(Grąžinti buvusią poziciją)
P
 (Išjungta)
Taip
D-Range Setting 
(D-Diapazono 
nsutatymas)
Highlight Correction 
(Šviesos korekcija)
Off (Išjungta)
Taip
Shadow Correction 
(Šešėlių korekcija)
Off (Išjungta)
Taip
ISO AUTO 
Setting 
(ISO AUTO 
Nustatymas)
Sensitivity limit 
(Jautrumo limitas)
100 – 3200
Taip
AUTO ISO Parameters 
(AUTO ISO Parametrai)
s
 (Standartinis)
Taip
High-ISO NR (Aukštas ISO NR)
Auto (Automatinis)
Taip
Slow Shutter Speed NR (Lėtas užrakto greitis NR)
Auto (Automatinis)
Taip
Program Line (Programos linija)
k
 (Normalus)
Taip
Punktas
Gamyklinė nuostata
Pradinė 
nuostata
Puslapis
K-5 II_LIT.book  Page 337  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM