Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
32
Pri
eš n
aud
oj
an
tis šiu
o fotoa
pa
ratu
1
 
Valdymo panelė
Paspauskite M mygtuką, esantį būsenos ekrane, norėdami pakeisti 
• Nustatymai negali būti pakeisti ir atitinkamai nebus galima išrinkti esamuoju 
momentu fotoaparato nustatymo punkto.
• Kai [Status Screen] (Būsenos langas) (305 psl.) [R Set-up 1] (Nustatymas) 
meniu nustatyta P (Off), būsenos ekranas nerodomas.
• Būsenos ekrane, neseniai pakeisti nustatymai ar gido atvaizdavimas kuriais 
mygtukais galima valdyti yra atvaizdauojami mėlynai (kai [Status Screen] 
(Būsenos langas) (305 psl.) [R Set-up 1] (Nustatymas) meniu nustatytas 
[Display Color 1] (Ekrano spalva)).
• Būsenos ekranėlis išnyks, jei po paskutinės operacijos praeis 30 sekundžių. 
Paspauskite M mygtuką, norėdami rodyti dar kartą.
• Jei jokios operacijos nebus padarytos per 30 sekundžių valdymo pulte, 
padėties ekranas vėl pasirodys.
• [9999] yra didžiausias įrašomų vaizdų skaičius, kuris gali būti atvaizduojamas 
vaizdo ieškiklyje. Net jeigu įrašomu vaizdų skaičius yra 10,000 arba daugiau, 
[9999] yra atvaizduojama.
1
2
9
13
8
12
16
17
10
14
11
15
5
4
6
7
3
16
M
[
37
]
ISO
AUTO
200-1600
JPEG
HDR
HDR
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
11
11
ISO AUTO Setting
Adjustment Range
1
Funkcijos pavadinimas
2
ISO AUTO nustatymas (96 psl.)
3
AUTO AF taško nustatymas 
(130 psl.)
4
Apšvietimo korekcija (224 psl.)
5
Šešėlių korekcija (224 psl.)
6
Iškraipymų korekcija (227 psl.)
7
Šoninių chromatinių aberacijų 
reguliavimas (228 psl.)
8
Cross Processing apdorojimas 
(236 psl.)
9
Išplėstas breketingas (163 psl.)
10 Skaitmeninis filtras (165 psl.)
11 HDR fotografavimas (225 psl.)
12 Failo formatas (212 psl.)
13 JPEG Recorded Pixels (210 psl.)
14 [JPEG Quality] (211 psl.)
15 Shake Reduction (141 psl.)
16 Esamoji data ir laikas
17 Remaining image storage 
capacity (Likusių vaizdų skaičius)
K-5 II_LIT.book  Page 32  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM