Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
338
Priedas
11
Color Space (Spalvų paletė)
sRGB
Taip
RAW File Format (RAW failo formatas)
PEF
Taip
Movie 
(Judami vaizdai)
Recorded Pixels (Raiška)
b
 (1280×720, 16:9, 30 
kps)
Taip
Quality Level (Kokybės lygis)
C
  (Geriausia)
Taip
Sound (Garsas)
g
 (Įjungta)
Taip
Cross Processing 
(Kryžminis apdorojimas)
Off (Išjungta)
Taip
Digital Filter 
(Skaitmeninis filtras)
Not use any filters 
(Nenaudojami jokie filtrai)
Taip
Movie Aperture Control 
(Filmavimo diafragmos 
nustatymas)
Fixed (Fiksuojama)
Taip
Shake Reduction 
(Sujudėjimo sumažinimas)
l (Išjungta)
Taip
Live View 
(Tiesioginė 
peržiūra)
Autofocus Method 
(Autofokuso metodas)
I
 (Face Detection AF)
Taip
Show Grid 
(Tinklelio rodymas)
Off (Išjungta)
Taip
Info Overlay
O
 (Įjungta)
Taip
Histogram (Histograma)
P
 (Išjungta)
Taip
Bright/Dark Area 
(Šviesi/tamsi zona)
P
 (Išjungta)
Taip
Electronic Level (Elektroninis lygis)
P
 (Išjungta)
Taip
Horizon Correction (Horizontali korekcija)
P
 (Išjungta)
Taip
Shake Reduction (Sujudėjimo sumažinimas)
k (On)
Taip
Input Focal Length (Židinio nuotolio įvestis)
35 mm
Taip
Punktas
Gamyklinė nuostata
Pradinė 
nuostata
Puslapis
K-5 II_LIT.book  Page 338  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM