Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
339
Priedas
11
GPS
Electronic Compass 
(Elektroninis kompasas)
Simple Navigation 
(Paprasta navigacija)
A
S
TROTRACER (Bu
lb) 
(Dan
gaus 
nų 
se
ki
mas)
Timed 
Exposure 
(Nustatyta 
ekspozicija)
P
 (Išjungta)
Taip
Exposure 
Time Preset 
(Ekspozicijos 
laiko 
nustatymas)
5'00"
Taip
Precise 
Calibration 
(Precizinis 
kalibravimas)
Calibration (Kalibravimas)
Positioning Interval 
(Pozicionavimo intervalas)
1min.
Taip
Auto Time Synch. 
(Automatinis laiko 
sinchronizavimas)
On (Įjungta)
Taip
Instant Review 
(Greita peržiūra)
Display Time 
(Atvaizdavimo trukmė)
1sec. (1 s)
Taip
Histogram (Histograma)
P
 (Išjungta)
Taip
Bright/Dark Area 
(Šviesi/tamsi zona)
P
 (Išjungta)
Taip
Enlarge Instant Review 
(Greitos peržiūros 
padidinimas)
O
 (Įjungta)
Taip
Digital Preview 
(Skaitmeninė 
peržiūra)
Histogram (Histograma)
P
 (Išjungta)
Taip
Bright/Dark Area 
(Šviesi/tamsi zona)
P
 (Išjungta)
Taip
Enlarge Instant Review 
(Greitos peržiūros 
padidinimas)
O
 (Įjungta)
Taip
Punktas
Gamyklinė nuostata
Pradinė 
nuostata
Puslapis
K-5 II_LIT.book  Page 339  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM