Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
340
Priedas
11
*1 Atsiranda tik tada, kai režimo išrinkimo diskas nustatytas į A padėtį.
*2 Išsaugota reguliavimo reikšmė yra atstatoma tik [Reset USER Mode] (USER režimo 
atšaukimas) punktui [Save USER Mode] (Išsaugoti USER režimą) meniu lange.
E-Dial 
Programming 
(E-disko vadovas)
e
Rb
, Sc, |}e
Taip
K
R
--, So, |--
b
Rb
, S--, |--
c
R
--, Sc, |--
L
/a
Rb
, Sc, |eLINE
p
R
--, Sc, |--
M
R
--, Sc, |--
C
R
–, Sc, 
|c
SHIFT
Button 
Customization 
(Mygtuko 
priskirimas)
|
/Y Button
One Push File Format 
(Vieno paspaudimo 
formatas)
Taip
=
 button
Enable AF (Galimas AF)
Preview Dial 
(Peržiūros diskas)
Optical Preview 
(Optinė peržiūra)
Shutter Button Half Press 
(Paleidimo mygtukas 
paspaustas iki pusės)
Enable AF (Galimas AF)
Memory 
(Atmintis)
Cross Processing 
(Kryžminis apdorojimas), 
Digital Filter 
(Skaitmeninis filtras), HDR 
Capture 
(HDR Fotografavimas)
P
 (Išjungta)
Taip
Other than the above 
functions (Kitos, nei anksčiau 
minėtos funkcijos)
 
O
 (Įjungta)
Taip
Save USER Mode (Išsaugoti USER režimą)
Taip
Punktas
Gamyklinė nuostata
Pradinė 
nuostata
Puslapis
K-5 II_LIT.book  Page 340  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM