Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
341
Priedas
11
Playback Mode Palette
Punktas
Gamyklinė nuostata
Pradinė 
nuostata
Puslapis
Image Rotation (Vaizdo pasukimas)
Digital Filter (Skaitmeninis filtras)
Toy Camera 
(Žaislinis fotoaparatas)
Taip
Resize (Vaizdo dydžio pakeitimas)
Didžiausias dydis, 
priklausomai nuo 
nustatymo
Cropping (Apkirpimas)
Didžiausias dydis, 
priklausomai nuo 
nustatymo
Protect (Apsauga)
Ne
Slideshow (Skaidrių rodymas)
Save as Manual WB (Išsaugoti rankinį baltos 
spalvos balansą WB)
RAW Development (RAW apdorojimas)
Failo formatas: JPEG
Įrašomo vaizdo raiška: p
Kokybės laipsnis: 
C
Taip
Index (Rodyklė)
Movie Editing (Filmo redagavimas)
DPOF
Ne
Save Destination (Išsaugoti tikslą)
K-5 II_LIT.book  Page 341  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM