Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
342
Priedas
11
[Q Playback] (Atkūrimo režimas) Meniu
[R Set-up] (Nustatymas) Meniu
Punktas
Gamyklinė nuostata
Pradinė 
nuostata
Puslapis
Slideshow 
(Skaidrių 
rodymas)
Interval (Intervalas)
3sec. (3 s)
Taip
Screen Effect 
(Ekrano efektas)
Off (Išjungta)
Taip
Repeat Playback 
(Atkūrimo pakartojimas)
P
 (Išjungta)
Taip
Quick Zoom (Greitas artinimas)
Off (Išjungta)
Taip
Bright/Dark Area (Šviesi/tamsi zona)
P
 (Išjungta)
Taip
Auto Image Rotation 
(Automatinis vaizdo pasukimas)
 
O
 (Įjungta)
Taip
Delete All Images (Ištrinti visus vaizdus)
Punktas
Gamyklinė nuostata
Pradinė 
nuostata
Puslapis
Language (Kalba)/u
English (Anglų)
Ne
Date Adjustment (Datos nustatymas)
01/01/2012
Ne
World Time 
(Pasaulio 
laikas)
Setting the Time 
(Laiko nustatymas)
W
 (Hometown 
(Namų miestas))
Taip
Tikslas (City)
Taip pat kaip Hometown
Ne
Tikslas (DST)
Taip pat kaip Hometown
Ne
Namai (City)
Pagal pradinę nuostatą
Ne
Namai (DST)
Pagal pradinę nuostatą
Ne
Text Size (Šrifto dydis)
Pagal pradinę nuostatą
Ne
Beep 
(Pyptelėjimas)
Volume (Garsas)
3
Taip
Setting (Nustatymas)
Visi 
O
 (Įjungta)
Guide Display (Vadovo atvaizdavimas)
3sec. (3 s)
Taip
Status Screen 
(Būsenos 
ekranas)
Status Screen 
(Būsenos ekranas)
O
 (Įjungta)
Taip
Auto Screen Rotation 
(Automatinis ekrano 
pasukimas)
O
 (Įjungta)
Taip
Display Color 
(Ekrano spalvos)
1
Taip
Brightness Level (Ryškumo lygis)
±0
Taip
LCD Color Tuning (Skystųjų kristalų ekrano 
spalvų derinimas)
±0
Taip
K-5 II_LIT.book  Page 342  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM