Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
343
Priedas
11
*3 Nustatymai yra atstatomi tik [Reset File Name] (Failo pavadinimo atstatymas) punktui 
[File Name] (Failo pavadinimas) meniu lange.
[A Custom Setting] (Vartotojo nuostata) Meniu
Video Out (Video išėjimai)
Pagal pradinę nuostatą
Ne
HDMI Out (HDMI išėjimas)
Auto (Automatinis)
Taip
USB Connection (USB sujungimas)
MSC
Taip
Folder name (Aplanko pavadinimas)
Date (Data)
Taip
Create New Folder (Naujo aplanko sukūrimas)
File Name (Failo pavadinimas)
IMGP/_IGP
Copyright 
Information 
(Autorinių teisių 
informacija)
Embed Copyright Data 
(Įrašytos autorinės teisės)
P
 (Išjungta)
Ne
Photographer (Fotografas)
Copyright Holder 
(Autorinių teisių laikymas)
Auto Power Off (Automatinis maitinimo 
išsijungimas)
1min.
Taip
Select Battery 
(Išrinkti bateriją)
Select Battery 
(Išrinkti bateriją)
Auto Select 
(Automatinis išrinkimas)
Taip
AA Battery Type 
(AA Baterijos tipas)
Auto-detect 
(Automatinis-aptikimas)
Taip
Reset (Atšaukimas)
Pixel Mapping (Pikselių žymėjimas)
Dust Alert (Dulkių įspėjimas)
Dust Removal 
(Dulkių 
pašalinimas)
Dust Removal 
(Dulkių pašalinimas)
Start-up Action 
(Paleidimo veiksmas)
O
 (Įjungta)
Taip
Sensor Cleaning (Jutiklio valymas)
Format (Sužymėjimas)
Punktas
Gamyklinė nuostata
Pradinė 
nuostata Puslapis
1. EV Steps (EV žingsniai)
1/3 EV Steps 
(1/3 EV žingsniai)
Taip
2. Sensitivity Steps (Jautrumo žingsniai) 1 EV Step (1 EV Žingsnis)
Taip
3. Expanded Sensitivity 
(Išplėstas jautrumas)
Off (Išjungta)
Taip
Punktas
Gamyklinė nuostata
Pradinė 
nuostata
Puslapis
K-5 II_LIT.book  Page 343  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM