Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
345
Priedas
11
*4 Išsaugota reguliavimo reikšmė yra atstatoma tik [Reset] (Atšaukimas) punktui 
[26. AF Fine Adjustment] (AF tikslus reguliavimas) meniu lange.
22. LCD Panel Illumination 
(LCD ekranėlio apšvietimas)
High (Aukštas)
Taip
23. Saving Rotation Info 
(Pasukimo informacijos išsaugojimas)
On (Įjungta)
Taip
24. Save Menu Location 
(Meniu išsaugojimo vieta)
Reset Menu Location 
(Meniu vietos atšaukimas)
Taip
25. Catch-in Focus 
(Pagaunamas fokusas)
Off (Išjungta)
Taip
26. AF Fine Adjustment 
(AF detalus reguliavimas)
Off (Išjungta)
Taip 
27. Using Aperture Ring 
(Naudojantis diafragmos žiedu)
Prohibited (Draudžiama)
Taip
Reset Custom Functions 
(Vartotojo funkcijos atstatymas)
Punktas
Gamyklinė nuostata
Pradinė 
nuostata Puslapis
K-5 II_LIT.book  Page 345  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM