Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
347
Priedas
11
Visomis [A Custom Setting] (Vartotojo nuostata) nuostatomis 
yra grąžinamos gamyklinės nuostatos.
1
[A Custom Setting 4] (Vartotojo nuostata) meniu lange 
išrinkite [Reset Custom Functions] (Vartotojo funkcijos 
atstatymas) ir paspauskite keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras [Reset Custom Functions] (Vartotojo funkcijos 
atstatymas) meniu langas.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių (2), išrinkite [Reset] 
(Atšaukimas) ir paspauskite 4 mygtuką.
Nuostatos yra atstatytos ir ekrane bus atvaizduojama informacija, 
kuri buvo prieš išrenkant meniu langą.
Vartotojo meniu atstatymas
K-5 II_LIT.book  Page 347  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM