Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
Pri
eš na
ud
oja
ntis ši
uo
 fo
to
ap
ara
tu
1
33
Elektroninio lygio ekranas
Šis fotoaparatas aprūpintas elektroniniu matuokliu nustatyti kokiame 
lygyje yra fotoaparatas. Kai [Electronic Level] (Elektorninis lygis) 
nustatytas O (On), paspauskite M mygtuką kai ekranas rodo 
elektroninį lygį. Kai [Electronic Level] (Elektorninis lygis) priskirtas 
|
/Y mygtukui, spauskite |/Y mygtuką perjungti ekraną 
įjungti/išjungti.
Histograma rodanti, horizontalų fotoaparato kampą, atsiranda ekrano 
apačioje, ir histograma rodanti, vertikalų fotoaparato kampą, 
atsiranda ekrano dešinėje pusėje.
Pavyzdžiui:
• [Electronic Level] (Elektorninis lygis) yra P (Off) pagal nutylėjimą. 
Nustatykite [A Rec. Mode 4] (Įrašymo režimas) meniu (309 psl.).
• Dėl 295 psl. priskirti funkciją |/Y mygtukui.
• Elektroninio lygio ekranas išnyks jei nebus nebus vykdomos operacijos 
per 1 minutę.
• Jei fotoaparato kampo negalima nustatyti, tai ir galų ir centrų 
histogramos švies raudonai.
Horizontalus ir vertikalus 
lygis (žalias)
Pasviręs 1,5° į kairę (geltona) 
Vertikalus lygis (žalia)
Išorinio horizontalaus lygio 
atavaizdavimas (raudona) 
Pasviręs 5° aukštyn 
(geltona)
Horizontalus lygis (žalia) 
Išorinis vertikalaus lygio 
atvaizdavimas (raudona)
K-5 II_LIT.book  Page 33  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM