Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
350
Priedas
11
Nebus galima reguliuoti vidinės blykstės ir ji pilnutinai neišsikraus, jeigu 
nustatytas diafragmos žiedas kitaip nei į s (Auto (Automatinis)) padėtį, 
prieš tai buvo naudojamas A objektyvas arba soft fokusavimo tipo 
objektyvai.
Pabrėžtina, kad vidinė blykstė negali būti naudojama kaip automatinė 
blykstė.
Užrakto mechanizmą bus galima paleisti, net 
jeigu D FA, FA, F ar A objektyvų diafragmos 
žiedas nėra nustatytas į s padėtį arba yra 
pritvirtintas objektyvas be s padėties. 
Pasirinkite [Permitted] (Leidžiama) 
[27. Using Aperture Ring] (Naudojantis 
diafragmos žiedu) [A Custom Setting 4] 
(Vartotojo nuostata) meniu.
Sekantys apribojimai taikomi priklausomai 
nuo naudojamo objektyvo.
Objektyvas ir vidinė blykstė
Naudojantis diafragmos žiedu
Naudojami objektyvai
Exposure 
Mode 
(Ekspozicijos 
režimas)
Apribojimas
D FA, FA, F, A, M 
(tik objektyvai arba 
su automatinės 
diafragmos priedais, 
kaip antai automatiniu 
ilginamuoju 
vamzdžiu K)
c
Diafragma lieka atidaryta, 
nepriklausomai nuo diafragmos 
žiedo padėties. Išlaikymas keičiasi, 
priklausomai nuo atidarytos 
diafragmos, tačiau gali pasitaikyti 
ekspozicijos matavimo klaida. Vietoje 
diafragmos indikatoriaus atsiras [F--].
27.
1
2
Using Aperture Ring
Prohibited
Permitted
Shutter will release when
Cancel
OK
OK
MENU
aperture ring is not set to the
"A" position
K-5 II_LIT.book  Page 350  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM