Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
351
Priedas
11
D FA, FA, F, A, M, S 
(su diafragmos priedais, 
kaip antai ilginamuoju 
vamzdžiu K)
c
Vaizdai gali būti nufotografuoti su 
apibrėžta diafragmos reikšme, tačiau 
gali atsirasti ekspozicijos matavimo 
klaida. Vaizdo ieškiklyje [F--] atsiras 
vietoje diafragmos indikatoriaus.
Rankinės diafragmos 
objektyvai, kaip antai 
refleksiniai objektyvai 
(tik objektyvai)
c
FA soft tipo 28mm, FA 
SOFT tipo 85mm, F 
SOFT tipo 85mm 
(tik objektyvai)
c
Vaizdai gali būti nufotografuoti su 
nustatyta diafragmos reikšme rankinės 
diafragmos diapazone. [F--] atsiras 
vietoje diafragmos indikatoriaus.
Ekspozicija gali būti patikrinta optine 
peržiūra.
Visi objektyvai
a
Vaizdai gali būti nufotografuoti su 
specifine diafragmos ir išlaikymo 
reikšme. [F--] atsiras vietoje diafragmos 
indikatoriaus.
Ekspozicija gali būti patikrinta optine 
peržiūra. 
Fotoaparato valdymas vyks c (Aperture Priority Automatic Exposure) režimu, 
netgi tuo atveju, jei režimo išrinkimo diskas yra pasuktas į B, e, K, b 
ar L padėtį, jeigu diafragmai yra išrinkta kita, nei s reikšmė.
Naudojami objektyvai
Exposure 
Mode 
(Ekspozicijos 
režimas)
Apribojimas
K-5 II_LIT.book  Page 351  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM