Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
352
Priedas
11
CMOS jutiklio valymas
Jei CMOS sensorius tampa purvinas ar dulkinas, gali atsirasti šešėliai 
vaizde tokiose situacijose kaip fotografuojant baltame fone. Tai rodo 
kad reikia valyti CMOS sensorių.
Dulkės pašalinamos nuo CMOS sensoriaus naudojant ultragarsinę 
vibraciją nuo sensoriaus filtro esančio CMOS sensoriaus paviršiuje.
1
[R Set-up 4] (Nustatymas) meniu lange išrinkite [Dust 
Removal] (Dulkių nuėmimas) ir paspauskite keturkryptį 
selektorių (5).
Ekrane atsiras [Dust Removal] (Dulkių nuėmimas) meniu langas.
2
Paspauskite 4 mygtuką.
Aktyvuota Dulkių šalinimo funkcija.
Nustatykite [Start-up Action] (Paleidimo 
veiksmas) O (Įjungta) įjungti dulkių 
šalinimo funkciją, kiekvieną kartą 
fototoaparatą įjungiate. 
Kai dulkių pašalinimas yra užbaigtas, 
fotoaparatas sugrįš į [R Set-up 4] 
(Nustatymas) meniu.
Dulkių pašalinimas ultragarsu pajudinant sensorių 
(Dulkių pašalinimas)
Dust Removal
MENU
Dust Removal
Start-up Action
Start
OK
K-5 II_LIT.book  Page 352  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM