Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
353
Priedas
11
Dulkių įspėjimo funkcijos dėka yra aptinkamos ant CMOS jutiklio 
prikibusios dulkės ir jos vizualiai atvaizduojamos ekrane.
Jūs galite išsaugoti aptiktą vaizdą ir atvaizduoti jį, kai yra atliekamas 
Šios sąlygos ribojasi prieš naudojantis dulkių įspėjimo funkcija:
- Pritvirtinti DA, DA L, FA J objektyvai arba D FA, FA ar F objektyvai, 
turintys diafragmos padėtį s (Auto (Automatinis)).
- Diafragmos žiedą nustatykite į s padėtį, kai naudojatės 
diafragmos žiedu.
- Režimo išrinkimo diską nustatykite į kitą, 
nei į C (Movie (Judami vaizdai)).
- Yra išrinktas fokusavimo režimas l ar A.
1
[R Set-up 4] (Nustatymas) meniu lange išrinkite [Dust Alert] 
(Dulkių įspėjimas) ir paspauskite keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras [Dust Alert] (Dulkių įspėjimas) meniu langas.
Dulkių aptikimas ant CMOS jutiklio
(Dulkių aliarmas)
• Eksponavimo laikas gali labai prailgėti, kai yra naudojama dulkių įspėjimo 
funkcija. Pabrėžtina, kad jeigu objektyvo kryptis pasikeitė, prieš pilnutinį 
apdorojimą, dulkės gali būti nevisai tinkamai aptiktos.
• Priklausomai nuo subjekto sąlygų arba temperatūros, dulkės gali 
būti aptiktos neteisingai.
• Dulkių įspėjimo vaizdas gali būti atvaizduojamas tik jutiklio valymo metu per 
30 minučių nuo to laiko, kai vaizdas yra išsaugomas. Jeigu 30 minučių 
praėjo, išsaugokite naują dulkių įspėjimo vaizdą ir tada atlikite jutiklio valymą.
• Dulkių įspėjimo vaizdas nebus atvaizduojamas atkūrimo režimu.
• Dulkių įspėjimo vaizdas išsaugomas, jei į fotoaparatą įdėta SD atminties 
kortelė.
K-5 II_LIT.book  Page 353  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM