Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
354
Priedas
11
2
Pilnutinai atvaizduokite baltą sieną 
arba kitą tolygų paviršių vaizdo 
ieškiklyje ir iki galo nuspauskite 
užrakto paleidimo mygtuką.
Kai vaizdo apdorojimas yra atliktas, 
ekrane atsiras dulkių įspėjimo meniu 
langas.
Jeigu žinutė [The operation could not be 
completed correctly] (Operacija negali būti įvykdyta teisingai) yra 
atvaizduojama, paspausdami 4 mygtuką, nufotografuokite kitą vaizdą.
3
Patikrinkite sensorių dėl dulkių.
Galimos operacijos
4
Paspauskite 4 mygtuką.
Dulkių įspėjimo vaizdas bus išsaugotas ir aparatas persijungs 
į [R Set-up 4] (Nustatymas) meniu.
Galinis ratukas (S)
Rodo dulkių įspėjimo vaizdą per visą ekraną.
Nekreipiant į fotoaparato nustatymus, dulkių įspėjimo vaizdas bus įrašytas 
su apbrėžtomis fotografavimo sąlygomis.
Dust Alert
Checks for dust on the sensor.
Press shutter release button
to reveal dust location
Check
MENU
SHUTTER
Exit
Exit
x 1
x 1
x 1
OK
K-5 II_LIT.book  Page 354  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM