Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
355
Priedas
11
Pakelkite veidrodį į viršų ir atidarydami sklendę, nuvalykite pūtikliu 
CMOS sensorių.
Prašome kreiptis į PENTAX serviso centrą dėl profesionalaus CMOS 
jutiklio valymo. Ši paslauga mokama.
Valant CMOS jutiklį, jūs galite pasinaudoti papildomai įsigyjamu daviklio 
valymo rinkiniu O-ICK1.
1
Išjunkite fotoaparato maitinimą ir nuimkite objektyvą.
2
Įjunkite fotoaparato maitinimą.
3
[R Set-up 4] (Nustatymas) meniu lange išrinkite [Sensor 
Cleaning] (Jutiklio valymas) ir paspauskite keturkryptį 
selektorių (5).
Ekrane atsiras [Sensor Cleaning] (Jutiklio valymas) meniu langas.
Dulkių nuėmimas naudojantis pūtikliu
• Draudžiama naudoti purkštuvo tipo pūtiklį.
• Nevalykite sensoriaus esant Bulb fotografavimo režimui. Užraktas gali staiga 
užsidaryti ir tai gali sukelti vidinių fotoaparato dalių gedimą.
• Apsaugoti CMOS sensorių nuo purvo ir dulkių atsiradimo, laikykite objektyvo 
jungtį uždengę dangteliu, kai neprijungtas objektyvas.
• Išsekus baterijoms, ekrane bus atvaizduota, [Not enough battery power 
remaining to clean sensor] (Nepakanka baterijos energijos jutiklio valymui).
• Valant jutiklį rekomenduojama naudoti (įsigyjamą atskirai) kintamosios 
srovės adapterio rinkinį AC. Jeigu jūs nesinaudojate kintamosios srovės 
adapterio rinkiniu AC, prašome naudoti baterijas, kurių energijos bus 
pakankama valymui. Jeigu baterijos energijos nėra pakankama valymui, 
laikmačio lemputė pradės mirksėti. Prašome iškart užbaigti valymo 
procedūrą.
• Negalima pūtiklio galą įstatyti į objektyvo apsodo zonos vidų. Išjungus 
aparato maitinimą, tai gali pažeisti užrakto mechanizmą, CCD jutiklį arba 
veidrodį.
• Atliekant jutiklio valymo darbus, ims blykčioti užrakto paleidimo laikmačio 
lemputė ir LCD skydelyje atsiras [d] ir [Cln].
• Fotoaparatas skleidžia garsą, kai valo CMOS sensorių. Tai ne gedimas.
K-5 II_LIT.book  Page 355  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM