Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
356
Priedas
11
4
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(2), išrinkite [Mirror Up] 
(Veidrodžio pakėlimas), o po 
to paspauskite 4 mygtuką.
Veidrodis bus užfiksuotas pakeltoje 
pozicijoje.
Jeigu jūs naudojatės dulkių įspėjimo 
funkcija, kad galėtumėte aptikti dulkes 
ant jutiklio per 30 minučių, ekrane atsiras 
dulkių įspėjimo vaizdas. Nuvalykite jutiklį, 
kol tikrinate dulkių išsidėstymą.
5
CMOS jutiklio valymas.
Naudodamiesi pūtikliu be šepetėlių, nuo 
CMOS jutiklio nuimkite visus nešvarumus 
ir dulkes. Naudodamiesi pūtikliu su 
šepetėliais, jūs galite subraižyti CMOS 
jutiklį. Negalima CMOS jutiklio valyti 
su skudurėliu.
6
Išjunkite fotoaparato maitinimą.
Veidrodis automatiškai griš į orginalią poziciją.
7
Prijunkite objektyvą ar uždėkite dangtelį.
Sensor Cleaning
Cancel
Mirror Up
Raises mirror and opens shutter
for access to clean sensor.
Turn the power off to finish
OK
OK
K-5 II_LIT.book  Page 356  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM