Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
357
Priedas
11
GPS įrenginio naudojimas
Sekančios funkcijos galimos kai papildomai įsigyjamas GPS įrenginys 
O-GPS1 prijungtas prie šio fotoaparato.
Electronic Compass 
(Elektroninis 
kompasas)
Rodo platumą, ilgumą, 
altitudę esamos 
padėties, ir objektyvo 
kryptį ir Koordinuotą 
Universalų Laiką (UTC).
Simple Navigation 
(Paprasta navigacija)
Rodo kryptį ir atstumą 
nuo esamos padėties, 
remiantis platuma ir 
ilguma nuo nustatyto 
tikslo. Jūs galite 
išsaugoti GPS vietos 
informaciją išsaugotą 
nufotografuotame kadre 
kaip tikslą ar įkrauti tikslą 
iš vietos informacijos 
aplanko sukurto kompiuteryje. (358 psl.)
ASTROTRACER 
(Astrosekimas)
Seka ir fotografuoja dangaus kūnus. Atitinkamai judant 
fotoaparato judesio sumažinimui su dangaus kūno 
judėjimu, dangaus kūnai gali būti nufotografuoti kaip 
individualūs taškai net jei nustatytas ilgas išlaikymas. 
Auto Time Synch. 
(Automatinis laiko 
sinchronizavimas)
Automatiškai reguliuoja fotoaparato datos ir laiko 
nustatymus naudodamas informaciją gaudamas iš GPS 
palydovų.
• Žiūrėkite GPS įrenginio instrukciją, kaip prijungti įrenginį ir informaciją 
apie įrenginio funkcijas.
• Jei [GPS] priskirtas V/Y mygtukui, jūs galite atvaizduoti Elektroninį 
kompasą, paprastą navigaciją, ar ASTROTRACER (Astrosekimo) ekraną 
paspausdami V/Y mygtuką. (295 psl.)
N   36°45.410'
W140°02.000'
10:00:00
89m
10/10/2012
NewYork
270°
10000km
10:00:00
89m
N   36°45.410'
W140°02.000'
Direction of Destination
Current Location
Distance to Destination
10/10/2012
K-5 II_LIT.book  Page 357  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM